Privacyverklaring

   Bel ons: 035 - 528 0365

Briankom verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Briankom uit
waarom en onder welke voorwaarden Briankom persoonsgegevens verzamelt, vastlegt en verwerkt.
Ook wordt aangegeven hoe Briankom uw privacy beschermt en welke rechten u heeft ten aanzien
van de verwerking van persoonsgegevens door Briankom.

Doel verwerken persoonsgegevens

 • Het aangaan van een relatie en deze te onderhouden.
 • Het kunnen leveren van de diensten die in de overeenkomst staan die cliënten sluiten met
  Briankom.
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren van cliënten (nieuwsbrief)

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres om
contact op te kunnen nemen en voor het leveren van de diensten gebruikt Briankom alle aan haar
beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte
gegevens.

Verstrekking gegevens aan derden.

Briankom verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

 • Dat verplicht is door wettelijk voorschrift.
 • Noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Briankom met u heeft gesloten.
 • U daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • Er een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Beveiliging persoonsgegevens.

Conform de verplichting van de AVG heeft Briankom passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te
gaan. Daarbij moet u denken aan persoonlijke wachtwoorden om in te loggen, het beveiligen van de
computers tegen inbreuken van buitenaf, geheimhoudingsplicht medewerkers ten aanzien van alle
verstrekte gegevens.

Bewaartermijn gegevens

Briankom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Briankom en u heeft het recht op
dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van
u waarover wij beschikken, naar u of een andere organisatie over te dragen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar één van onderstaande mailadressen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u
contact op te nemen en zullen wij proberen er samen met u uit te komen.
Mocht dat niet lukken, hetgeen wij zouden betreuren, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact
met ons op.

Contactgegevens

Briankom vof

Bezoekadres: Catharina van Renneslaan 12, 1217 CX Hilversum
Postadres:     Postbus 381, 1200 AJ Hilversum
Tel.:              035-5280365
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.